• Verblijven in het bos...
    op een ruime en rustige manier.
    Dat is de basis van het bos roept.

Fietsers en wandelaars met een trekkerstent zijn bij ons altijd van harte welkom, ook zonder reservering! Je kunt dus wandelend of per fiets gewoon aan komen waaien :)

Ecologisch

minimaal één dag
dag en een nacht
licht en donker

Beleving van de omgeving
Het verblijf heeft een route
De reis is een ontdekking
Het verhaal van de plek

 

Omgeving
Het is een uitnodiging tot ontdekking. Een reden om koers te zetten in het gebied. Op de grensgebieden waar cultuur en natuur elkaar aanraken. Het ontdekken van de cultuur en natuur waarin we leven. Op die plek waar je verrast bent hoe mooi het is. De ontdekking en daar minimaal een dag verblijven. De zon onder en weer op zien gaan. Een etmaal zien en voelen wat er gebeurt. De schoonheid van de plek. Hier zie je dat de mens onderdeel uitmaakt van de natuur en dat het samen kan gaan, zonder belastend te zijn. De aarde is een systeem waarin alles met elkaar verbonden is, ook de mens. 

Verblijf
Op de plek waar je het liefst wild zou kamperen, waar de beleving centraal staat, kan je verblijven zonder iets nodig te hebben. Als een speldenprik, klein, lokaal en zelfvoorzienend. Daar is een ruimte om je terug te trekken, te ontdekken, te observeren, te reflecteren, te voelen, te zien en te ruiken, maar vooral te genieten.

citaat uit het manifest (2013)

 

Ambitie
Verblijven in het bos, op een ruime en rustige manier. Dat is de basis van het bos roept. De originele ideeën van het natuurkamperen blijven behouden en daar willen we iets aan toevoegen. Door het toevoegen van service en aandacht willen we het voor de kampeerder aangenamer maken. Niks is mooier dan welkom geheten te worden op dit terrein dat je vervolgens zelf mag ontdekken, net als het naastgelegen bos. 

De laatste jaren wordt het ene na het andere klimaatverdrag gesloten om CO2 te reduceren, minder schadelijke stoffen te gebruiken, alternatieven voor fossiele brandstoffen te zoeken, etc. De belangrijkste reden is het tegengaan van opwarming van de aarde. Dit met het doel om onze ‘moeder aarde’, waar wij uit voortkomen en onderdeel van zijn, te sparen, zodat we nog heel lang hier kunnen leven. 

Steeds meer mensen worden zich hier bewust van en willen bijdragen, maar hoe? We zitten met z’n allen in ons stramien, de gebruikelijke methodes waar we schijnbaar moeilijk vanaf kunnen stappen. 

Natuurkamperen wordt steeds populairder, met verschillende redenen. Bijvoorbeeld gewoon op zoek naar rust in een mooie groene omgeving. Waar we zelf steeds meer in een bebouwde (stedelijke) omgeving wonen en werken, willen we ontspanning in de natuur. Daarnaast de reden dat we steeds bewuster worden van onze omgeving en hoe we daar mee om moeten gaan. Een vakantie geeft een aanleiding om ‘groen’ op pad te gaan. 

Onze ambitie is om deze bewustwording van de mensen kracht bij te zetten. Een plek creëren om deze behoefte in te vullen. En hier verder op door te bouwen. Want niet alleen tijdens vakantie of een weekend weg hebben we met de natuur te maken, maar in ons hele bestaan.
We zijn er onderdeel van! 

 

Energie, water en afval
Naast het duurzaam bouwen is het duurzaam gebruiken van het geheel ook van belang. Een schone opwekking van energie (warmte en elektriciteit) staat centraal. Door middel van zon en wind willen we dit verzorgen. In de omgeving wordt tenslotte het grote windpark Wieringermeer gebouwd. 

Om water te sparen willen we voorzieningen treffen om hemelwater op te vangen en dit te gebruiken voor het spoelen van toiletten en eventueel douchewater. Voor het douchen bieden wij dan ook ‘zeep’ aan die milieuvriendelijk is.

Het goed omgaan met afval willen we stimuleren (scheiden e.d.) maar liever verder terugdringen. Voor de voorzieningen en service die wij aanbieden willen we afval-loze alternatieven aanbieden.

 

Natuurhutten
Hier gaat het comfort nog een stapje verder dan in de natuurtenten. Een klein huisje of ‘tiny house’ is het te noemen. Hier bieden we een zelfstandige cabine met douche en toilet. Aangesloten op het waterzuivering systeem met helofytenfilter wat er al ligt. 

Deze hutten willen op een biobased en circulaire manier opbouwen, van materialen die te hergebruiken zijn of zo terug de natuur in kunnen.
Om zo volledig mogelijk te zijn gaat de aandacht uit naar:

•  Materialen en de verwerking daarvan
•  Watergebruik, voorzien van hemelwaterreservoir voor toilet en douche water
•  Verwarming door houtkachel of zonneboiler.
•  Elektriciteit vanuit een duurzame bron.

De materialen waar wij aan denken zijn o.a. hout(inlands), wol, vlas, stro, leem enz. De verwerking van deze materialen gebeurt ook op zo’n wijze dat het ook echt hergebruikt kan worden. Dus geen lakken of lijmen waardoor er degradatie plaatsvindt.